Politica de Confidențialitate pentru www.evvmarketing.ro

Ne bucurăm că ați ales să vizitați pagina noastră web. Vrem să vă asigurăm că ne angajăm să protejăm și să respectăm confidențialitatea datelor dvs. personale. Această politică descrie modul în care colectăm și utilizăm datele dvs. personale atunci când vizitați site-ul nostru web www.evvmarketing.ro.

Prin „website-ul EVV Marketing” înțelegem orice pagina web (website, landing page etc.) deținută, administrată sau aflată sub umbrela EVV Marketing. Exemplu: https://evvmarketing.ro/contact/. În completarea acestei politici, vă rugăm să consultați Politica de cookie-uri.

Cine suntem

EVV Marketing este o agenție de marketing online cu peste 5 ani de experiență, specializată în creșterea afacerilor prin canale diverse de marketing digital, inclusiv Google Ads, SEO, Facebook Ads. Cu o metodologie bine definită, EVV Marketing oferă servicii personalizate de marketing.

Informații despre societatea CASAEVV Marketing

CASAEVV MARKETING SRL își are sediul social pe str. Patrioților nr. 7, bl. PM6, Ap. 20, sector 3, București și este înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/7586/2019, având cod fiscal nr. 41240051.

Date de contact EVV Marketing

E-mail: office@evvmarketing.ro

Telefon: 0757.070.671

Utilizarea website-ului EVV Marketing

Prin accesarea sau utilizarea oricărei părți/funcționalități a website-ului EVV Marketing, vă angajați să acceptați și să respectați termenii, condițiile și politicile menționate și/sau disponibile prin hyperlink. De asemenea, confirmăm că aveți vârsta legală minimă conform legislației naționale aplicabile. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii, condițiile și politicile prezentate în această documentație, vă rugăm să nu continuați să accesați site-ul nostru și/sau să utilizați serviciile noastre.

Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul website-ului EVV Marketing, inclusiv imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de design, drepturi de model, patente și mărci înregistrate, reprezintă în întregime proprietatea societății CASAEVV MARKETING și este protejat de legile privind drepturile de autor, drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Utilizarea oricăror elemente enumerate mai sus fără acordul EVV Marketing se sancționează conform legislației în vigoare.

Colectarea datelor personale și utilizarea acestora

Datele personale sunt colectate de la dumneavoastră în principal prin e-mail, utilizarea website-ului www.evvmarketing.ro, rețelele de socializare, sau în timpul vizitelor la sediul nostru.

În unele cazuri, în procesul nostru de recrutare, putem să colectăm date despre dvs. de pe platformele online specializate (cum ar fi eJobs, LinkedIn etc.) sau din CV-urile trimise către noi.

De asemenea, atunci când interacționați cu noi pe rețelele de socializare (cum ar fi like-uri, share-uri, comentarii, recenzii etc.), vom avea acces la informații despre dvs., în special datele pe care le-ați făcut publice pe profilul dvs. de social media.

Utilizarea datelor personale

Vă rugăm să găsiți mai jos, scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. personale, persoanele care au acces la datele dvs., precum și modul în care le stocăm.

Interacțiuni cu noi

Dacă interacționați cu noi prin intermediul canalelor de contact disponibile pe site sau social media, vom folosi datele dvs. de contact și datele pe care ni le comunicați pentru a vă oferi informații și oferte despre serviciile noastre, pentru a soluționa situația semnalată, pentru a evalua gradul de satisfacție al clienților noștri și pentru a îmbunătăți continuu serviciile pe care le oferim.

Date Personale: Nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, funcție, Internet Protocol (IP), ID-ul cookie, date publice de pe profilul dvs. de social media și orice alte date pe care ni le trimiteți voluntar.

Legalitatea Prelucrării: Prelucrăm datele dvs. pentru a întreprinde măsuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (Art. 6/1/b al Regulamentului (UE) 2016/679) și în urmărirea interesului nostru legitim de a răspunde întrebărilor, reclamațiilor sau recomandărilor pe care ni le trimiteți și de a îmbunătăți serviciile și experiența oferită clienților noștri (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679).

Cine are acces la datele dumneavoastră

Furnizorii de servicii IT, platformele de social media (cum ar fi Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok), autoritățile de reglementare și alte autorități ale statului, conform cerințelor legale sau statutare.

Stocarea Datelor: Comunicările nu sunt păstrate în baza noastră de date mai mult de 1 an de la data ultimei interacțiuni. Datele transmise prin intermediul rețelelor de social media sunt stocate conform politicilor acestora.

Comunicări comerciale și de marketing

Vă putem trimite informații despre serviciile noastre dacă ați solicitat aceste informații (prin abonarea la newsletter) sau dacă sunteți deja clientul nostru și aceste informații vă pot interesa în mod special.

Date Personale: Nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

Legalitatea prelucrării

Prelucrăm datele dvs. pentru a întreprinde măsuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (Art. 6/1/b al Regulamentului (UE) 2016/679)), în baza consimțământului dvs. (Art. 6/1/a al Regulamentului (UE) 2016/679) și în interesul nostru legitim dacă sunteți deja clientul nostru și considerăm că informațiile ar putea fi de mare interes pentru dvs. (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679)).

Legături către alte site-uri web

Vă rugăm să aveți în vedere că nu ne asumăm responsabilitatea pentru practicile de confidențialitate ale altor site-uri web sau terțe părți. Vă încurajăm să fiți conștienți când părăsiți site-ul nostru și să citiți politicile de confidențialitate ale fiecărui site web care poate colecta informații personale.

Prelucrarea datelor personale ale minorilor

Societatea CASAEVV MARKETING nu este destinată și nu colectează, prin intermediul site-ului, informații de la minori sub 18 ani fără consimțământul părinților sau al tutorului legal. Accesarea și utilizarea site-ului de către minori reprezintă acordul implicit al tutorelui legal în navigarea site-ului nostru de către minorul aflat în întreținere. De asemenea, dacă vom constata că un minor a folosit site-ul nostru fără aprobarea reprezentantului legal, vom șterge toate datele personale despre acesta.

Transferuri internaționale de date cu caracter personal

CASAEVV MARKETING partajează date cu caracter personal cu parteneri care își desfășoară activitatea în afara Spațiului Economic European (SEE).

Listă de parteneri internaționali cu care partajăm date

Terți care plasează cookie-uri: Google (Google Tag Manager, Google Analytics și Google Ads), YouTube, Hotjar, Facebook Pixel, Linkedin, Tik Tok Pixel, OptinMonster Platforme online: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Instrumentul de automatizare a marketingului (trimitere newsletter): Brevo Datele cu caracter personal pot fi stocate și prelucrate în orice țară în care angajăm furnizori de servicii. Putem transfera datele cu caracter personal pe care le păstrăm despre dumneavoastră către destinatari din alte țări decât țara în care datele personale au fost colectate inițial, inclusiv către Statele Unite sau Israel. Aceste țări pot avea reguli de protecție a datelor care sunt diferite de cele din țara dumneavoastră. Cu toate acestea, vom lua măsuri pentru a ne asigura că orice astfel de transferuri respectă legile aplicabile privind protecția datelor și că datele dumneavoastră cu caracter personal rămân protejate conform standardelor descrise în această politică de confidențialitate. În anumite circumstanțe, instanțele, agențiile de aplicare a legii, agențiile de reglementare sau autoritățile de securitate din acele alte țări pot avea dreptul să acceseze datele dumneavoastră personale.

În cazul în care legislația aplicabilă ne cere să ne asigurăm că un transfer internațional de date este guvernat de un mecanism de transfer de date, utilizăm unul sau mai multe dintre următoarele mecanisme:

Clauze contractuale standard ale UE cu un destinatar de date în afara SEE sau Marea Britanie

Verificarea faptului că destinatarul a implementat reguli corporatiste obligatorii. De asemenea, ne vom asigura că toți partenerii noștri internaționali au adoptat măsuri suplimentare în scopul de a oferi garanțiile adecvate, drepturile executorii și căile de atac legale eficiente. Rolul acestor măsuri este de a oferi garanții suplimentare persoanelor vizate că transferul de date în baza clauzelor contractuale standard sau a regulilor corporatiste obligatorii oferă un nivel de protecție echivalent cu cel garantat în cadrul Uniunii Europene.

Drepturile dumneavoastră

In conditiile prevazute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Operator conform celor descrise in prezentul document;

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:
 • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • sau persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.


Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos:

 • se poate exercita in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Teleprecision poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea datelor colectate si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • se poate exercita in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar. Datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor in Romania sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
mail: anspdcp@dataprotection.ro

Dreptul de a va adresa Justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost incalcate.

Modificările la politica noastră de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic această politică de confidențialitate. Orice modificări vor intra în vigoare imediat după publicarea acestora pe această pagină.

Vă rugăm să citiți această politică de confidențialitate cu atenție pentru a înțelege modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele dvs. personale. Accesând și utilizând site-ul nostru web, sunteți de acord cu practicile descrise în această politică.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor în scris la adresa de email office@evvmarketing.ro.

Data ultimei actualizări: 15 Martie 2024